16.06.2024 - 08:06

Temel Su Yalıtımı

Bina temelinin bir membran örtü tabakasıyla çepeçevre sarılmasıdır. Temel su yalıtımı, temel bohçalama olarak da bilinmektedir.
Temel bohçalama öncesi temel yalıtım tabakası hazırlanır ve bu “ bohça” nın içine temel oturtulur.
Bohçalama yapılacak zemin sağlam olarak hazırlanmalıdır.

Temel bohçalama uygulamasında;

  • Bitüm esaslı membranlar,
  • PVC esaslı membranlar,
  • Bentonit esaslı membranlar,
  • Elastobit özelllikli membranlar, 

gibi çeşitli yalıtım örtüleri sıklıkla kullanılmaktadır.